FORMULERA FRÅGOR

...

Vad för typ av frågor ska ställas i en text?

Frågetecken

För att fånga läsarens uppmärksamhet eller intresse kan du skriva frågor i en text. Men när det handlar om att formulera frågor spelar det stor roll vad för typ av text det är.

Ska du skriva en vetenskaplig text med en forskningsfråga i samband med ditt syfte bör frågan börja med "Varför" eller "Hur". Det är nämligen två ord som gör att du tvingas svara på frågan, inte bara med ja/nej utan såklart genom att förklara runt det och vidare göra frågeställningar för att komma fram till en slutsats. Fler tips och bra information finns i denna introduktion.

I en vardaglig- eller en skönlitterär text kan frågor ställas när en dialog ska illustreras eller ett samtal med läsaren vill uppnås. Viktigt då är att börja frågorna med ett bindestreck i början om det är en dialog, i annat fall kan frågor ställas löpande i texten.

  • Ställ alltid öppna frågor.
  • Ställ följdfrågor.
  • Verka intresserad av svaret.